UYGULANAN TESTLER


MMPI Kişilik Testi

Ankara Gelişim Envanteri (Agte)

Tematik Algı Testi (Tat)

Çocuk Algı Testi (Cat)

Ruhsal Belirti Tarama Testi (Scl 90)

Beder Gestalt Testi

Resim Çiz Testi