EMDR

 


Travmatik bir olay ya da yoğun olumsuz duygular uyandıran deneyimler sonucunda hasta ileriki hayatında bu anıyla ilgili tanıdık şeyler (imgeler, kokular, duygular, görsel şeyler vs.) deneyimlediğinde bu anı yeniden tetiklenebilir ve benzer duygular uyandırabilir. EMDR tedavisinde bu olumsuz anılar duyarsızlaştırma tekniği ile yeniden işlenerek kişinin hayatını işlevsel ve sağlıklı yaşaması sağlanır.